• slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
 

Od dnia 03.04.2017 roku do dnia 14.04.2017 roku Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku prowadzi rekrutację kandydatów do oddziału przedszkolnego rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018.

Od dnia 03.04.2017 roku do dnia 28.04.2017 roku Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku prowadzi rekrutację kandydatów do klas pierwszych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018.

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku (dla kandydatów do klasy I spoza obwodu oraz dla wszystkich kandydatów do Oddziału Przedszkolnego) lub zgłoszenia (dzieci zamieszkałe w obwodzie SP 6), który można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce: „Rekrutacja 2017/2018” lub bezpośrednio w Sekretariacie Szkoły od dnia 03.04.2017 roku.

Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018 przyjmowane są:

 1. dzieci, które w roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego,

 2.  dzieci, które w roku 2017 kończą 6 lat, realizowały obowiązek przedszkolny w roku szkolnym 2016/2017, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę (wolę przyjęcia),

 3. dzieci, które w roku 2017 kończą 6 lat, nie uczęszczały do przedszkola. W takim przypadku niezbędna będzie opinia wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.