• slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022
 

Od dnia 01.03.2021 roku do dnia 31.03.2021 roku Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku prowadzi rekrutację kandydatów do klas pierwszych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2021/2022.

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku (dla kandydatów do klasy I spoza obwodu) lub zgłoszenia (dzieci zamieszkałe w obwodzie SP 6), który można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce: „Rekrutacja 2021/2022” .

Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są:

 1. dzieci, które w roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego,

 2. dzieci, które w roku 2021 kończą 6 lat, realizowały obowiązek przedszkolny w roku szkolnym 2020/2021, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę (wolę przyjęcia),

 3. dzieci, które w roku 2021 kończą 6 lat, nie uczęszczały do przedszkola. W takim przypadku niezbędna będzie opinia wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.