Specjaliści:

 1.  Joanna Stachyra – psycholog

 2.  Alicja Berć – pedagog  

 3.  Ewa Gaworska – pedagog

 4.  Edyta Szyszko – logopeda

 5.  Emilia Komicz – logopeda

 6.  Bożena Kania – rehabilitant

 7.  Beata Ceglarz – oligofrenopedagog

 8.  Alicja Cybulska – oligofrenopedagog

 9.  Agnieszka Findling – oligofrenopedagog

 10.  Barbara Jarocińska – oligofrenopedagog

 11.  Ewa Kulik – oligofrenopedagog

 12.  Elżbieta Kuczyńska – oligofrenopedagog

 13.  Agnieszka Rossa – oligofrenopedagog

 14.  Edyta Szyszko – oligofrenopedagog

 15.  Joanna Szczepańska – oligofrenopedagog

 16.  Katarzyna Pieńkos – oligofrenopedagog

 17.  Małgorzata Kocyła  – oligofrenopedagog

 18.  Ewa Wiśniewska – oligofrenopedagog

 19.  Elżbieta Rodzik – oligofrenopedagog

 20.  Mariola Polasik – oligofrenopedagog

 21.  Anna Bułat – oligofrenopedagog

 22.  Lucyna Woronik – oligofrenopedagog

 23.  Iwona Lewandowska – oligofrenopedagog

 24.  Barbara Sroka – oligofrenopedagog

 25.  Iwona Wojtowicz – oligofrenopedagog

 26.  Hanna Zawadzka – oligofrenopedagog, TUS, terapeuta dla dziecka ze spektrum autyzmu,

 27. Ewa Mierzwicka - terapeuta dla dziecka ze spektrum autyzmu

 28.  Sławomir Mikosza – oligofrenopedagog

 29.  Szymon Ochocki – oligofrenopedagog

 30.  Ewa Gaworska – socjoterapeuta

 31.  Justyna Kotowicz – surdopedagog, tyflopedagog

 32.  Bożena Kuś – terapeuta

 33.  Lena Pawlikowska – Bukowska – terapeuta

 34.  Magdalena Kulik – terapeuta

 35. Urszula Kukulska - terapeuta

 36. Aleksandra Bieniek - terapeuta

 37.  Barbara Sroka – Rzecznik Praw Ucznia